– عزیزانی که به دنبال راه اندازی کسب و کار مطمئن پر سود و با حاشیه ریسک پایین هستند.

– شرکتها یا کارخانجاتی که دچار رکود شده اند و به دنبال شیوه ها جدید بازاریابی و فروش هستند.

– صاحبان کسب و کارهای جدید که به دنبال جذب و آموزش نیروی مورد نیاز برای بخشهای مختلف واحد خود هستند.

– کارخانجاتی که به دنبال ایده آفرینی برای تولید محصول جدید هستند.

– عزیزانی که دارای ایده های نو در زمینه ی راه اندازی کسب و کاری جدید و یا تولید محصولی جدید میباشند.

– علاقمندان یادگیری مباحث روشهای صحیح سرمایه گذاری، کارآفرینی، مدیریتی، پرسنلی، بازاریابی و فروش

و …